شرکت سهامی مزرعه نمونه

گرگان - میدان پانزده خرداد
0171-222601-3

شرکت مزرعه نمونه از جمله شرکتهای تخصصی سازمان اتکا درحوزه کشاورزی ودامپروی سازمان اتکا است.

فعالیتهای این شرکت عبارتند از:

فعالیتهای کشاورزی شامل کشت گندم،جو،کلزا،پنبه،سویا،برنج،پنبه

فعالیتهای دامپروری:پرورش مرغ گوشتی،مرغ تخم گذار،مرغ مادر،جوجه یک روزه،پرورش گوساله

محصولات:مرغ گرم،مرغ منجمد،مرغ قطعه بندی شده،تخم مرغ خوراکی،تخم مرغ نطفه دار،شیرخام،عصاره مالت،گوشت گوساله،انواع خوراک دام،طیور وآبزیان